July 9th, 1942 - Aug 12, 2004 Bio/CV/Publications
OBITUARIES (Swedish)

by Adrian Parker
Robert Morris (1942-2004) var den sortens människa som på grund av sin inre trygghet och sin enorma vitalitet kunde förväntas få dispens från en plötslig och tidig död. Men så blev det inte. I många avseenden var det just dessa egenskaper i kombination med humor, värme och inte minst en öppenhet för kritik som gjorde honom väl lämpad som ledare inom den akademiska parapsykologin.

Troligen kommer Morris att betraktas som den ledare som efterträdde J. B. Rhine, när det gäller betydelsen för den experimentella parapsykologin. Det var Rhine som först etablerade parapsykologin i den akademiska världen på det berömda Duke University i USA men som 30 år senare överförde verksamheten till ett privat institut, då han ansåg att privatiseringen av forskningen gagnade verksamheten och att psykologin inte var tillräcklig mogen som vetenskap för att hantera det paranormala. Det blev Robert Morris uppdrag under sina 19 år vid Koestler-professuren i parapsykologi vid Edinburghs universitet att återställa den vetenskapliga respektabiliteten hos ämnet och han lyckades så förträffligt att detta beskrivs som ”the Morris miracle”. Det finns numera cirka 14 universitet i Storbritannien som sysslar med ämnet och bara under Morris handledning har ett 20-tal studenter doktorerat i parapsykologi.

Bob, som han kallades av sina kolleger, besökte Sverige vid tre tillfällen och föreläste vid de psykologiska institutionerna i Göteborg och Stockholm, och det är delvis tack vare Morris goda anseende som Lunds Universitet har accepterat en professur i psykologi, inriktad på parapsykologi. Parapsykologi förknippas ibland med vidskepelse och ockultism, men Morris företrädde en försiktig parapsykologi, där forskaren hävdar att det finns något i ämnet som utmanar ett materialistiskt synsätt men samtidigt är öppen för och aktivt söker normala förklaringar. Denna attityd vann gehör och respekt hos kolleger då han visade att psykologin är mogen att klara av det paranormala, så länge som det söta serveras med det sura, d.v.s. konventionell psykologi kan förklara en del av fenomenen, men troligen inte samtliga.

Professor Morris fick en rad utmärkelser - bl. a. blev han ordförande för psykologi inom den anrika British Association for the Advancement of Science. Hans betydelse för universitetet var sådan att för första gången halades alla flaggor i Edinburgh på halv stång. Genom Robert Morris frånfälle har parapsykologin förlorat en mentor och många av oss en god vän.

Adrian Parker
Docent i psykologi

Photo credit: Annekatrin Puhle: Edinburgh, April 2004.